Andre
Andre

Kyrkjetenar i Eid kyrkje:
Bjørg Risøy
480 23 547, bjoriso@online.no

Kyrkjetenar i Heggjabygda kyrkje:
Stian Hundeide

Kyrkjetenar i Kjølsdalen kyrkje:
Randi Aabrekk Heggheim
971 71 229​, raelhe@online.no

Kyrkjetenar i Stårheim kyrkje:
Knut Hans Røed
402 18 894, hypet@hypet.com

Kyrkjegardsarbeidarar:
Finn Arve Sundal, 416 83 351
Harald Årdal, 950 15 563

Kyrkjetenar i Eid kyrkje:
Bjørg Risøy, mob: 480 23 547, e-post: bjoriso@online.no

Kyrkjetenar i Heggjabygda kyrkje:
Stian Hundeide

Kyrkjetenar i Kjølsdalen kyrkje:
Randi Aabrekk Heggheim, mob: 971 71 229​, e-post: raelhe@online.no

Kyrkjetenar i Stårheim kyrkje:
Knut Hans Røed, mob: 402 18 894, e-post: hypet@hypet.com

Kyrkjegardsarbeidarar:
Finn Arve Sundal, mob: 416 83 351
Harald Årdal, mob: 950 15 563izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort