Livsvegen

Livsvegen

Dåp

”Jesus seier: Lat småborna koma til meg, og hindra dei ikkje, for Guds rike h...   Les meir...

Konfirmasjon

Å være konfirmant er en del av ein lang tradisjon i Den Norske Kyrkja. Alle ...   Les meir...

Vigsel

Ei vigsle er ei heilt spesiell handling, der to menneske lovar kvarandre trusk...   Les meir...

Gravferd

Alt har si tid – også døden. Dei fleste knyter sterke, men ofte ulike kjensler...   Les meir...

Dåp

Dåpsskjema

Levere eller sende til Eid kyrkjekontor

Les meir...

Konfirmasjon

Konfirmasjonsdatoar 2018

Konfirmasjonsdatoar 2018:

Kjølsdalen kyrkje: Laurdag 5. mai kl. 11.00
Heggjabygda kyrkje: Laurdag 5. mai kl. 11.00

Eid kyrkje: Søndag 6. mai kl. 10.30 og 12.30
Eid kyrkje: Torsdag 10. mai kl. 10.30 og 12.30
Stårheim kyrkje: Laurdag 12. mai kl. 11.00
Påmeldingsfrist 21. mai 2017

Les meir...

Konfirmasjonsdatoar 2019

Konfirmasjonsdatoar 2019:

Stårheim kyrkje: Laurdag 25. mai kl.11.00
Heggjabygda kyrkje: Laurdag 25. mai kl. 11.00
Eid kyrkje: Søndag 26. mai kl. 11.00 
Eid kyrkje: Torsdag 30. mai kl. 11.00 og 13.00
Kjølsdalen kyrkje: Søndag 2. juni kl. 11.00

Les meir...

Vigsel

Vigselskjema

Levere eller sende til Eid kyrkjekontor seinast eit par månader før vigsel

Les meir...

Prøvingsattest

Kan ikkje vere eldre enn 4 mnd ved vigsel

Les meir...

Liturgi

Slik foregår vigselen

Les meir...

Forslag til salmar ved vigsel

Mange er usikre på kva salmar dei skal velje til vigselen i kyrkja.
Vi har difor laga ei liste over vanlege, godt eigna salmar til denne store dagen.

Les meir...

Gravferd

Gravferdslova

Forskrift til lov om gravplassar, kremasjon og gravferd (gravferdsforskrifta)

Les meir...

Vedtekter for kyrkjegardane i Eid

Vedtekter for kyrkjegardane i Eid

Les meir...

Vedtekter for gravfond

Vedtekter for gravfond

Les meir...

Skjema ved dødsfall

Begjæring om gravlegging eller kremasjon. Gravferdsbyrået ordnar dette.

Les meir...

Fjordferd Begravelsesbyrå

Fjordferd Begravelsesbyrå:
tlf: 458 50 300, post@fjordferd.no

Les meir...

Hjelmeland begravelsesbyrå

Hjelmeland begravelsesbyrå: 
905 50 905, post@hjelmeland.as

Les meir...

Gravferdshjelpa

Gravferdshjelpa:
975 90 829, evaogtore@gravferdshjelpa.no

Les meir...