Kyrkja i Eid > Song og Musikk > Song og musikk i kyrkjene våre > Stårheim Barnekor

Stårheim Barnekor er eit kor med tradisjon heilt tilbake til 1970-åra.


Det er no eit lite kor for medlemmer mellom 4 og 9 år.
Repertoar: All song for born i denne aldersgruppa

Stårheim Barnekor øvar i Stårheim skule kvar onsdag kl. 17.00 - 17.45.

Koret likar godt å framføre det dei øver på.

Om du har eit oppdrag, ta kontakt med kyrkjekontoret, så skal vi vidareformidle.Drift:

Samarbeid mellom Stårheim sokneråd og Eid Kyrkjelege Fellesråd.
Musikalsk ansvarlege:
Reidun Ivesdal
Asbjørn Eikenæs (Musikalsk Medarbeidar EKF)

Trusopplæring i Eid